दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी  2023

BY - एस. कुमार

03-03-2023

Hindi.uzabnet.com

Image: Wikipedia

Image: Wikipedia

फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स और फैमिली

संपत्ति: $78.9 बिलियन

10

Image: Wikipedia

स्टीव बाल्मर

संपत्ति: $80.1 बिलियन

09

Image: Wikipedia

मुकेश अंबानी

संपत्ति: $83.0 बिलियन

08

Image: Wikipedia

कार्लोस स्लिम हेलू और फैमिली

संपत्ति: $91.6 बिलियन

07

Image: Wikipedia

बिल गेट्स

संपत्ति: $104.5 बिलियन

06

Image: Wikipedia

वॉरेन बफेट

संपत्ति: $106.1 बिलियन

05

Image: Wikipedia

लैरी एलिसन

संपत्ति: $111.0 बिलियन

04

Image: Wikipedia

जेफ बेजोस

संपत्ति: $111.0 बिलियन

03

Image: Wikipedia

एलोन मस्क

संपत्ति: $194.6 बिलियन

02

Image: Wikipedia

बर्नार्ड अरनॉल्ट और फैमिली

संपत्ति: $205.4 बिलियन

01